Sigorta Sektöründe Stratejik Bakış Açısı (ONLINE)
Sigorta Sektöründe Stratejik Bakış Açısı (ONLINE)

İlk modülde katılımcıların;

“Sigorta Sektöründe Stratejik Bakış Açısı” eğitim programının ilk kısmı olan ve tek başına da alınabilen bu eğitimde; katılımcıların sigortacılığa büyük pencereden bakmaları, dünyada ve Türkiye’de sigortacılığın dünü ve bugünü üzerinden geleceği ile ilgili görüş sahibi olmaları; Türk sigorta sektöründe performans ve rekabeti analiz etmeye yönelik becerileri kazanmaları sağlanacaktır. M.Porter’ın 5 Güç Analizi ve PESTLE Analizi gibi yöntemleri grup çalışması ile uygulanarak sektörün rekabet koşulları ve geleceği ile ilgili fikir geliştirme ve diğer fikirlerden esinlenme yoluyla sektördeki stratejik bakış yetkinliklerini geliştirmek konusunda bilgi verilecektir.

İkinci modülde katılımcıların;

“Sigorta Sektöründe Stratejik Bakış Açısı” eğitim programının ikinci kısmı olan ve tek başına da alınabilen bu eğitimde katılımcıların; rekabet stratejilerini, strateji oluşturmada temel adımları, pazarı anlama ve ticari farkındalığın önemi ve yöntemlerini, fiyat rekabeti ortamında strateji geliştirme yöntemlerini, fiyat rekabetinin ötesine geçme yolunda rekabet avantajı yaratmanın önemini kavramalarını sağlamak; sigorta şirketlerinin rekabette öne çıkmak için sahip olması gereken öz yetenekleri yoluyla belirlemek; sigorta sektörünün yetenek gelişim düzeyini değerlendirip gelişim rotasını çizmek ve bu yolla kendi şirketlerinin rekabetçi yetenekleri konusunda görüş geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.


İlk modülde;

 • Dünyada Sigorta Sektörüne Genel Bakış :
  • Global sigorta pazarında prim büyümesi, bölgesel etkenler, gelişmiş-gelişmekte olan pazarların dinamikleri
  • Global sigorta pazarının ana oyuncuları, piyasa değerleri ve finansal performansı etkileyen faktörler
  • Avrupa Sigorta Pazarına bakış, branş, dağıtım kanalı yapısı ve diğer ana göstergeler
  • Dünyada Sigortacıların Gündemi: Sıcak Başlıklar , Kısa-Orta-Uzun Vadeli fırsat ve tehditler
 • Türk Sigorta Sektörüne Genel Bakış
  • Pazarın gelişim göstergeleri: penetrasyon ve yoğunluk
  • Reel prim değişimi ve ana branşların performansı
  • Yabancı yatırımcılar ve yoğunlaşma 
  • Branş dağılımı ve performansı
  • Finansal Performansı
  • Ana oyuncular büyüme-karlılık performansı, teknik oranları
 • Türk Sigorta Pazarının yatırımcı açısından çekiciliğinin Porter’ın 5 Güç Metodu ile Değerlendirilmesi ( Grup Çalışması)
 • Sigorta sektörünü bekleyen gelişmeler, trendler ve bunlara ilişkin güncel örnekler
 • Sektör oyuncularının sektörün geleceğine hazırlanmada bugünkü stratejileri ne olmalıdır?
 • Türk Sigorta Sektörünü Gelecek Dönemde Etkileyecek Faktörleri PESTLE Analizi ile Ortaya Çıkartmak (Grup Çalışması)

İkinci modülde;

 • Rekabet Bileşenleri: Pazarı ve Rakipleri İyi Anlamak, Müşteri Odaklılık, Fiyat Rekabeti, Rekabet Avantajı Sağlamak
  • Pazarı ve Rakipleri İyi Anlamak: Pazar araştırması çeşitleri, benchmarking, bilgiye ulaşmak ve kullanmak, SWOT, TOWS gibi bilgiyi analize dönüştüren yöntemlerin stratejik yönü belirlemede kullanımı
  • Müşteri Odaklılık: İşinin odağı daima Müşterin olsun
  • Fiyat Rekabeti: Fiyat rekabeti stratejilerini ve Stratejik Maliyet Yönetimini etkin kullanmak
  • Fiyat Rekabetinin Ötesine Geçmek: Rekabet Avantajını kullanmak ve güçlendirmek
 • Ticari Farkındalığa sahip olmak ticari başarının anahtarıdır. Bunun için pazarı, ekonomiyi, müşteriyi, rakipleri ve trendleri iyi anlamanın yanı sıra işin finansal sonuçlarını etkileyen faktörleri de iyi anlamak önem taşır. Sigortacılıkta finansal sonuca etki eden faktörlerin üzerinden geçerek bu faktörlerin stratejik yönetimi ile ilgili farkındalığı yükseltmek amaçlanmaktadır.
 • Türk Sigorta sektörünün bugünü ve yakın geleceğinde rekabet bileşenlerinin durumu ve ticari başarı etkenleri (Sınıf Tartışması)
 • Ticari farkındalığı güçlendirmek için geliştirilebilecek kişisel beceriler..

Sigorta şirketleri çalışanları: Orta kademe yöneticiler, yönetici adayı ve uzmanlar katılabilir.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!