Serhat Yücel

Serhat Yücel

 

'Serhat Yücel' Yaklaşan Eğitimleri

Kasım 2018
20 Kasım 13:00
20 Kasım 17:00

Eğitmen:
Serhat Yücel

Solvency II'nin temel amaçlarından biri, düzenleyici kuruluşların hedeflerine katkıda bulunmaktır. Bu amaca, pazarda faaliyet gösteren tüm sigorta ve reasürans şirketlerine yönelik tedbirli bir yasal çerçeve oluşturularak ulaşılacak. Uyumlulaştırmanın en üst düzeye çıkarılmasına yardım edecek ve bankacılıkta kullanılan ilkelerle tutarlı olacaktır. Bu yeni yaklaşımda, sigortalıyı korumak için sigortacının risklerini sahip oldukları sermayeyle uyumlu hale getirmek amacıyla, varlıkların ve borçların ölçüldüğü ekonomik ilkeler temel alınıyor.

Detaylı Bilgi

'Serhat Yücel' Geçmiş Eğitimleri

Temmuz 2018
19 Temmuz 13:00
19 Temmuz 16:50

Eğitmen:
Serhat Yücel

Solvency II çerçevesi, ORSA'nın dahil olduğu birbirlerini karşılıklı olarak pekiştiren “üç sütun (pillar)” üzerine dayanmaktadır. Bu yapı, bankacılık sektöründe Basel II’nin eşdeğeri olarak görülebilmektedir. Üç sütunlu yapı, "risk tabanlı denetim; adil değere daha fazla dayanma ve şirketlerin gerekliliklerini belirlemek için standart yaklaşımlar; içsel modeller kullanma opsiyonlarına sahip olması" gibi ilkeleri açıkça belirtilmiştir. Yeni Mali Yeterlilik II yapısının hedefi denetim etkinliğini güncel bir standarda yükseltmektir. Ayrıca Mali Yeterlilik II diğer bir dizi sigorta yönergelerini yönerge sayısını genel olarak azaltmak amacıyla tek bir yönergede birleştirmektir. Bu yapının en önemli ayağı olan ORSA, şirketin risk profiliyle uyumlu mali yeterlilik değerlendirmesi sağlayabilmek için oluşturulmuştur.

Detaylı Bilgi
Aralık 2017
12 Aralık 17:00
14 Aralık 20:00

Eğitmen:
Serhat Yücel

Sermaye ve Karlılık Yönetimi

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!