Serhat Yücel

Serhat Yücel

 

'Serhat Yücel' Yaklaşan Eğitimleri

Eylül 2018
04 Eylül 10:00
04 Eylül 16:00

İleri Düzey Hayat Branşı Eğitimi Proje Sunum

Detaylı Bilgi
18 Eylül 13:00
18 Eylül 16:50

Eğitmen:
Serhat Yücel

ERM; şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak, riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; şirketin yönetim kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.

Detaylı Bilgi
Temmuz 2018
19 Temmuz 13:00
19 Temmuz 16:50

Eğitmen:
Serhat Yücel

Solvency II çerçevesi, ORSA'nın dahil olduğu birbirlerini karşılıklı olarak pekiştiren “üç sütun (pillar)” üzerine dayanmaktadır. Bu yapı, bankacılık sektöründe Basel II’nin eşdeğeri olarak görülebilmektedir. Üç sütunlu yapı, "risk tabanlı denetim; adil değere daha fazla dayanma ve şirketlerin gerekliliklerini belirlemek için standart yaklaşımlar; içsel modeller kullanma opsiyonlarına sahip olması" gibi ilkeleri açıkça belirtilmiştir. Yeni Mali Yeterlilik II yapısının hedefi denetim etkinliğini güncel bir standarda yükseltmektir. Ayrıca Mali Yeterlilik II diğer bir dizi sigorta yönergelerini yönerge sayısını genel olarak azaltmak amacıyla tek bir yönergede birleştirmektir. Bu yapının en önemli ayağı olan ORSA, şirketin risk profiliyle uyumlu mali yeterlilik değerlendirmesi sağlayabilmek için oluşturulmuştur.

Detaylı Bilgi

'Serhat Yücel' Geçmiş Eğitimleri

Aralık 2017
12 Aralık 17:00
14 Aralık 20:00

Eğitmen:
Serhat Yücel

Sermaye ve Karlılık Yönetimi

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!