Sağlık Sigortaları (ONLINE)
Sağlık Sigortaları (ONLINE)

Takvim daha sonra açıklanacaktır. Kayıt talepleri toplanmaktadır.

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin belli sayıda aktüeri istihdam etme zorunluluğu ve piyasadaki aktif aktüer sayısının azlığı bu alandaki aktüer talebini artırmaktadır.

Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitim Programları, SEGEM'in her yıl iki kez dört ayrı seviyede ve bu seviyelere ait branşlarda düzenlediği sınavlara yönelik bir hazırlık programıdır. Bu Eğitim Programları ile aktüer adaylarının, ilgili konu başlıklarına ait temel kavramları ve bunların aktüerya alanındaki uygulamalarını kavraması, soru tarzlarına alışkanlık sağlaması ve çözüm tekniklerini öğrenmesi sağlanarak ilgili sınavları başarıyla geçmeleri amaçlanmaktadır.

Risk yönetimi

- Risk transferi

- Risk dönüşümü

- Sermaye Tahsisi

- Uzun Ömür dinamikleri ve yönetimi

Temel Ürün Türleri

- Hastalık Sigortası

- Sağlık Sigortası

- Kaza Sigortası

- Bakım Sigortası

- Maluliyet Sigortası

Risk Kabul Süreci

Prim Hesaplama Yöntemleri

Rezerv Hesaplamaları

İtibar kuramı

Markov Modelleri

Genelleştirilmiş Lineer Modeller (GLM) Sağlık Sigortası Uygulamaları

1. ve 2. seviye aktüerlik sınavlarını başarıyla geçmiş ve 3. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!