Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitim Programları

AKTÜERLİK SINAVLARINA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI

Bu Eğitim Programları, TSEV'in aktüer adaylarını desteklemek üzere açmış olduğu eğitimlerin tamamını oluşturur. Sigorta ve emeklilik şirketlerinin belli sayıda aktüeri istihdam etme zorunluluğu ve piyasadaki aktif aktüer sayısının azlığı bu alandaki aktüer talebini artırmaktadır. TSEV, SEGEM'in her yıl dört ayrı seviyede düzenlediği aktüerlik sınavlarına yönelik olarak 1.,2. ve 3. seviyelerin neredeyse tamamı için hazırlık eğitimleri sunmaktadır. Bu Eğitim Programları ile aktüer adaylarının, ilgili konu başlıklarına ait temel kavramları ve bunların aktüerya alanındaki uygulamalarını kavraması, soru tarzlarına alışkanlık sağlaması ve çözüm tekniklerini öğrenmesi sağlanarak ilgili sınavları başarıyla geçmeleri amaçlanmaktadır.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!