Matematik (ONLINE)
Matematik (ONLINE)

Bu eğitim programı ile birlikte katılımcıların, aktüeryal modellemede ve aktüeryal hesaplamalarda kullanılan temel matematik bilgisi oluşturması amaçlanmaktır. 

•    Tek Değişkenli Fonksiyonlar 
   -  Limit - Süreklilik 
   -  Türev ve Uygulamaları
   -  Diferansiyel ve Uygulamaları 
•    Cebirsel Olmayan Fonksiyonlar 
•    İntegral 
   -  Belirli ve Belirsiz İntegral 
   -  İntegral Alma Yöntemleri 
   -  İntegral Uygulamaları 
•    Çok Değişkenli Fonksiyonlar 
   -  Limit  
   -  Süreklilik 
   -  Kısmi Türev ve Uygulamaları 
•    Diziler, Seriler ve Yakınsaklık Testleri 
•    Fonksiyon Dizileri ve Yakınsaklık Testleri 
•    Çok Katlı İntegraller 
   -  Bölge dönüşümleri 
•    Doğrusal Cebir 
   -  Vektör uzayları 
   -  Doğrusal Denklem Sistemleri 
   -  Matris ve Matris İşlemleri 
   -  Determinantlar 
   -  Özdeğer, Özvektörler (Özyöneyler) 
   -  Doğrusal Dönüşümler, Doğrusal Dönüşüm Matrisleri 
   -  Köşegenleştirme 
 

1. Seviye Aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!