Hayat Dışı Sigortalar (ONLINE)
Hayat Dışı Sigortalar (ONLINE)

Eğitim 2024 yılında yeniden planlanacaktır.

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin belli sayıda aktüeri istihdam etme zorunluluğu ve piyasadaki aktif aktüer sayısının azlığı bu alandaki aktüer talebini artırmaktadır.

Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitim Programları, SEGEM'in her yıl iki kez dört ayrı seviyede ve bu seviyelere ait branşlarda düzenlediği sınavlara yönelik bir hazırlık programıdır. Bu Eğitim Programları ile aktüer adaylarının, ilgili konu başlıklarına ait temel kavramları ve bunların aktüerya alanındaki uygulamalarını kavraması, soru tarzlarına alışkanlık sağlaması ve çözüm tekniklerini öğrenmesi sağlanarak ilgili sınavları başarıyla geçmeleri amaçlanmaktadır.

Hayat Dışı Sigortalar

 •  Risk ölçüleri
 • Aksiyomlar
 • Prim esaslı risk
 • Sermaye esaslı risk
  • VaR
  • CVaR (Expected Shortfall)
  • TVaR
 • İtibar kuramı (Credibility)
 • Sınırlı Dalgalanmalı (Klasik)
  • Tam itibar
  • Kısmi itibar
 •  Bühlman Yöntemi
 •  Bühlman-Straub yöntemi
 •  Bayesci yaklaşım
 • Hasar Rezervlerinin Hesaplanma Yöntemleri
 •  Aktüeryal Zincirleme Merdiven
 •  Bornhuetter
 •  Ferguson
 •  Cape-Cod
 •  Münich Zinciri
 •  Hasar sıklığı ve şiddeti
 • İflas Modelleri
 •  Kesikli zamanlı iflas modeli
 •  Sürekli zamanlı iflas modeli
 •  Düzeltme katsayısı
 •  Lundberg eşitsizliği
 •  Rezerv süreçleri
 •  İflas zamanı
 •  Temettü (dividend) ödemeleri
 •  Reasürans Türleri ve Fiyatlandırması
 • Bölüşmeli Reasürans
  • Kot-par reasürans (Quota Share)
  • Eksedan (Surplus)
 • Bölüşmeli Olmayan Reasürans
  •  Hasar fazlası reasürans (Excess of Loss)
  •  Toplam Hasar Fazlası (Stop-Loss)
 •  Reasürans Fiyatlandırması
  •  Burn maliyet
  •  Riske maruz kalan birim sayısı (Exposure)
  •  Deneyim fiyatlandırması
 • Genelleştirilmiş Lineer Modeller (GLM) Hayat Dışı Uygulamaları

 

2. seviye aktüerlik sınavlarının tümünü geçmiş ve 3. seviye aktüerlik sınavlarına hazırlanan aktüer adayları.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!