Yönetici Sorumluluk Sigortaları D&O (ONLINE)
Yönetici Sorumluluk Sigortaları D&O (ONLINE)

Katılımcıların, Yönetici Sorumluluk Sigortası kapsamında uygulama alanları ile Türkiye’deki ve Dünyadaki işleyişi hakkında bilgilendirilmesi ve bakış açısı kazanması hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar, “Yönetici sorumluluk sigortası nedir ve nelere teminat sağlar?”, “Kimler sigortalıdır?”, “Kanun ve mevzuatlarda yer alan sorumluluklar nelerdir?” ve “Hasara konu olabilecek vakalar nelerdir?” sorularına cevap verebileceklerdir.

•    Yönetici sorumluluk sigortası nedir ve nelere teminat sağlar?
•    Kimler sigortalıdır?
•    Ana teminatlar ve teminat genişletmeleri?
•    Dünyadaki gelişimi ve bugünkü uygulama alanı
•    TTK ve ülkemizde yöneticilere yüklenen sorumlulukların genel değerlendirmesi
•    Trigger problemi
•    Kanun ve mevzuatlarda yer alan sorumluluklar
•    Hasara konu olabilecek vakalar

Yönetici sorumluluk sigortasıyla ilgilenen sigorta profesyonelleri ve sigortalılar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!