Adli Sigortacılık (ONLINE)
Adli Sigortacılık (ONLINE)

Sigorta uyuşmazlıklarının her geçen gün arttığı gözlenmektedir. Sigorta sektörü aktörleri, özellikle suistimal olgularına kriminal (adli) bakış açısı ile yaklaşma konusunda eksik kalmaktadır. Adli bilimler sigortacılığın pek çok alanında destekleyici rolü ile hem koruyucu bir role hem de uyuşmazlığın çözülmesinde kilit bir role sahip olmaktadır.   Bu eğitimin amacı bu güncel problemi tüm boyutlarıyla irdeleyip konuya yönelik bilimsel yaklaşımı pratiğe yansıtarak fayda sağlayabilmektedir. Bu eğitimde; yaşanmış ve yargıya yansımış olgular analiz edilerek katılımcılarla interaktif bir eğitim sürecinde analiz yapılacaktır.

 • Adli Tıp ve Adli Bilimler Kavramları

 • Adli Sigortacılık Kavramı        

 • Adli Sigortacılığın Başlıca Alanları

  • Sigorta suistimalleri       

  • Genel Olarak

  • Sigorta branşları bazında sigorta suiistimali örnekleri

 • Hayat Sigortaları

 • Sağlık Sigortaları

 • Maluliyet Sigortaları

 • İşsizlik Sigortaları

 • Yangın Sigortaları

 • Oto Kazaları

 • Sorumluluk Sigortaları

 • Diğer

  • Sigorta Suistimalleri ile Mücadele       

  • Sigorta Suistimallerinin Hukuki Boyutu             

  • Nedensellik Bağı İncelemeleri

  • Maluliyet Hesaplamaları         

  • Sigortalı Tedavi Giderleri

 • Sigorta uyuşmazlıklarına adli tıp ve adli sigortacılık perspektifinden bakış

 • İnteraktif katılımlı yargı kararı ve olgu çözümlemeleri

 • Örnek yargı / tahkim  kararı ve olgular

 • Tartışma

 

 

Sigorta şirketlerinin hukuk, provizyon, tazminat, operasyon, underwriting ve anlaşmalı kurumlar departmanlarında görevli, sorumlu ya da iş sürecine dahil yöneticileri ve tüm çalışanları, sigorta davalarında uzmanlaşmak isteyen avukatlar katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!