Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş - Hayat (ONLINE)
Yeni Başlayanlar İçin Sigortacılığa Giriş - Hayat (ONLINE)

Sigorta ile yeni tanışmış sektör profesyonelleri ile kurumsal sigortalıların sigorta departmanında çalışanların hedeflendiği bu programda,katılımcıların sigorta tekniği ve hukuku ile ilgili temel bilgileri edinmesi, hayat sigorta ürünlerini ve hasar işleyişini tanımaları,sigorta sektöründe var olan kavramları tanımaları hedeflenmektedir.


    

 1. Sigortanın Temel Kavramları
  • Risk,  Riziko ve Tehlike
  • Riskin Unsurları
  • Risklerin Sınıflandırılması
 2. Risk Karşısında İnsan Davranışları
  • Risk Yönetimi
   • Fiziksel Önlemler
   • Finansal Yöntemler
   • Zararın Transferi ; Sigorta
 3. Sigortalanabilirlik Kavramı
  • Sigortanabilir Risk ve  Sigorta
  • Sigorta Sistemi
   • Mütüel Sistem
   • Devir Esaslı Sistem
  • Sigortanın İşlevleri
 4. Sigortacılığın Temel Kuralları
  • Büyük Sayılar Kuralı
  • Seçme Kuralı
  • Riskin Bölünmesi Kuralı
  • Oran Kuralı
 5. Sigortanın Temel Prensipleri
  • Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
  • Azami İyi Niyet Prensibi
  • Tazminat Prensibi
  • Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi
  • Hasara Katılım Prensibi
  • Yakın Sebep Prensibi
 6. Sigorta Sözleşmesi
  • Sigorta Sözleşmesinin Tanımı
  • Sigorta Sözleşmesinin  Unsurları
  • Sigorta Genel Şartları
  • Sigorta Sözleşmesinin Başlaması ve Sona Ermesi
  • Sigorta Sözleşmesinin Tarafları
  • Sigorta Sözleşmesinde Tarafların Borç ve Yükümlülükleri
 7. Sigortacılıkta Görev Alan Diğer Aktörler
  • Sigorta Acentesi
  • Sigorta Brokeri
  • Sigorta Eksperi
  • Sigorta Aktueri
 8. Türkiye’de Sigortacılık Faaliyetleri
 9. Sigortacılıkla İlgili Kurumlar
  • Hazine Müsteşarlığı
  • Türkiye Sigorta Birliği
  • TOBB
  • SEGEM
  • Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi
  • Sigorta Tahkim Komisyonu
  • Güvence Hesabı
  • DASK
  • TARSİM
 1. Hayat Sigortaları
  • Hayat Sigortası Nedir?
  • Türkiye ve Dünya'da Hayat Sigortaları
  • Hayat Sigortası Ürün Çeşitleri
   • Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar
   • Kritik Hastalıklar ve Maluliyet Sigortaları
   • Birikimli Hayat Sigortaları
   • Yıllık Gelir Sigortaları
   • Eğitim Sigortaları
   • İşsizlik Sigortaları
   • Ferdi Kaza Sigortaları
  • Hayat Sigortalarında Risk Değerlendirme (Underwriting)
   • Bireysel Hayat Sigortası Riskleri İçin Kullanılan Risk Değerlendirme Faktörleri
   • Grup Hayat Sigortası Riskleri İçin Kullanılan Risk Değerlendirme Faktörleri
 •    Hayat Sigortalarında Fiyatlandırmaya Giriş
  • Hayat Sigortası Ürünlerinin Fiyatlandırmasında Kullanılan Temel Parametreler
  • Hayat Sigortalarında Ürün Fiyatlandırmasında “Sözleşmenin Taraflarının Yükümlülüklerinin Eşitliği Prensibi”

     2.Risk Kabul (Underwriting)

      3.Hasar Sürecinde Sahtekarlığı Önleme,

 

 1. Bireysel Emeklilik Sistemi
  • Emeklilik Sistemleri
  • Bireysel Emeklilik Sistemin Temel Unsurları
  • Ana hatlarıyla Bireysel Emeklilik Mevzuatı
  • Devlet Katkısı Uygulaması
  • Emeklilik Yatırım Fonları ve Fon Performansları
  • Operasyonel Süreçler
   • Satış Süreçleri
   • Sözleşme Süreci
   • Tahsilat ve Yatırım İşlemleri
 2. Konu ile ilgili Kurumlar (Tahkim, hazine, araştırma şirketleri, SBM) 
 • Genel Hukuk
 • Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat
 • Sigortacılık Kanunu
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri
 • Sigortacılık Genel Şartları
 • Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı
 • Sigorta Sözleşmeleri ve Bireysel Emeklilik Sistemi Hükümleri

Program, sigortacılıkla yeni tanışan sigorta sektörü çalışanları ile sigortalıların sigorta departmanı çalışanları hedefleniyor.


Platformunuzu seçin ve Paylaşın!