Temel Sigortacılık Eğitim Programı - 1. Yarıyıl

TEMEL SİGORTACILIK EĞİTİM PROGRAMI - 1. YARIYIL

Temel Sigortacılık Eğitim Programının ilk yarıyılı Ekim – Şubat aylarında gerçekleştirilmektedir. 

Pandemi sebebiyle alınan önlemler kapsamında Ekim 2022'ye kadar eğitimler online olarak gerçekleşecektir. Bu yıl yalnızca akşam grubu planlanmıştır. Akşam grubunun dersleri genellikle 17.00-20.00 saatleri arasında, haftada en fazla üç gün olarak planlanmaktadır. Çoğunlukla hafta içi olarak planlanan TSEP takviminde, hafta sonu da  ders olabilmektedir. Saatler eğitmenlerimizin programlarına ve sınıflarımızın müsaitlik durumuna göre değişebilmektedir.

TSEP 39. Dönem Haziran 2022'de sona ermiştir. TSEP 40. Dönem ise Ekim 2022'de başlayacak olup kayıtlar Temmuz itibarı ile açılacaktır. 

Program İçeriği

 • Sigortalanabilir Menfaat
 • Azami İyi niyet
 • Tazminat
 • Halefiyet
 • Hasara Katılım
 • Yakın Neden
 • Sigorta Uygulamaları
  • .Sigorta Türleri
  • Sigorta Branşları
  • Sigorta Genel Şartları
 • Sigortacılık Sektörünün Genel Görünümü
  • Rakamsal Veriler
  • İlgili Kurum ve Kuruluşlar
   • Düzenleyici ve Denetleyici Otorite
   • Sektör Aktörleri
   • Mesleki Kuruluşlar

 • İşletme Biliminde Sigorta İşletmeciliğin Yeri,
 • Sigorta İşletmesi Ve Yönetiminde Temel Kavramlar,
 • Sigorta Kuruluşları Ve İşletme Türleri (Hukuki Yapıları)
 • Sigorta İşletmesinin Kuruluş Amaçları, Sektörel Hedefleri ve Vizyon Yaklaşımları
 • Sigorta İşletmelerinin Kuruluşu, Organizasyon Yapısı, Yönetimi
 • Sigorta İşletmelerinin Örgütlenme Şekilleri Ve Örgüt Yapıları
 • İşletmeler İçin Planlamanın Önemi
 • Planlamanın Yönetim Sürecindeki Yeri ve Önemi
 • Sigorta Şirketlerinde Kısa ve Uzun Vadeli Planlar
 • Sigorta Şirketinin Yaşam Koşullarının Belirlenmesi
 • Sigorta İşletmeciliğinde Karar Grupları
 • Stratejik, Yönetsel ve Operasyonel Kararlar
 • Ekonomik Amaçlar,
 • Karlılık ve Büyüme
 • Güvenlik ve Risk Kavramları
 • Sigorta Şirketlerinde Ekonomik Olmayan Amaçlar
 • Sigorta İşletmeciliğinde Sosyal Sorumluluk Alanları ve Toplum İlişkisi
 • İşletme Değerleme Konusunun Önemi
 • Ürün Analizleri
 • Pazarlama ve Dağıtım Faktörleri
 • Finansal Oran Analizleri ve Yatırım Fırsatları
 • İnsan Kaynakları Yönetim Analizi
 • Sigorta İşletmeleri İçin Küreselleşme Tanımı Ve Önemi
 • Küresel Stratejilerin Yararları Ve Sakıncaları
 • Sigorta İşletmeleri İçin Küresel Strateji Seçim Yaklaşımları

 • Genel Hukuk

 • Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat

 • Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı (Hayat ve Emeklilik Sınıfına Yöneliktir)

 • Sigortacılık Kanunu

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri

 • Sigortacılık Genel Şartları

 • Sigorta Sözleşmelerine Uygun Hükümler

 • Pazarlamaya giriş
 • Pazarlamanın temel fonksiyonları
 • Satışın temel fonksiyonları
 • Ürün geliştirme süreçleri

 • Pazar geliştirme yöntemleri

 • Maliyet, marj ve kar ilişkisi
 • Sigorta sektöründe fiyatlandırma
 • Acenteler
 • Brokerler
 • Doğrudan satış
 • Banka
 • Alternatif dağıtım kanalları
 • İnternet ve sosyal medyanın sigortacılık sektöründe kullanımı
 • Bilgi güvenliği ve bilgi gizliliğinin önemi 
 • Pazarlama iletişimi
 • Reklam ve tanıtım
 • Müşteriler nasıl satın alır?
 • Yaşam boyu müşteri deneyimi
 • Müşteri odaklılık
 • Müşteri nasıl kaybedilir?
 • Güven oluşturma
 • Bilgi alma
 • Çözüm sunma
 • Satış kapatma

 • Oto Sigortaları
 • Sağlık Sigortaları
 • Mal Sigortaları
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Hayat Sigortası Ürünleri
 • Birleştirilmiş kapsamlı veya paket poliçeler: konut, seyahat ve ticari paketler
 • Hasarın kabul edilmesi için yasal gereklilikler
 • Hasar talebinin geçersiz veya kısmen geçerli olduğu durumlar
 • Hasar olması durumunda sigortalının görevleri
 • Hasar halinde gerekli belgeler
 • Anlaşmazlık halinde başvurulan alternatif çözüm yolları (Tahkim, Hazine Müsteşarlığı)
 • Güvence Hesabının Hasar süreçlerindeki rolü
 • Hasar Sürecinde Sigorta Bilgi Merkezinin rolü
 • Hasar taleplerinde sahteciliği önlemek için alınan tedbirler, uygulamalar
 • Sigorta sahtekarlığının sigortacı ve sigortalı üzerindeki sonuçları
 • Hasarı etkileyen poliçe şartlarının genel sigorta işleyişindeki yeri

 • Özel sektör ve hazine bonoları
 • Hisse Senedi Piyasası
 • Dow Jones
 • Banka ve finansal aracılık
 • Enflasyon
 • Para ve Maliye Politikası
 • Forward ve Futures Kontratları
 • Opsiyon Kontratları
 • Swap Kontratları
 • Kredi Türevleri
 • Egzotik Opsiyonlar ve diğerleri

 • Merkezi eğilim ölçüleri ve sigorta sektörüne ilişkin uygulamaları
 • Dağılma Ölçüleri
 • Örneklem Dağılımları ve Tahmin Problemleri
 • Regresyon ve Korelasyon
 1. Reasüransın Tanımı ve Genel Prensipleri
 2. Reasüransın Fonksiyonları
 3. Reasürans İhtiyacını Belirleyen Hususlar ve Konservasyonun Tespiti
 4. Türk ve Dünya Reasürans Piyasası
 5. Reasürans Methodları

 • İçerik belirleme
 • Amacı belirleme
 • Bilgi miktarını belirleme
 • Dinleyici kitlesini tespit etme
  • Kıdemli yönetime sunum
  • Meslektaşlara sunum
  • Ekibe yönelik sunum
  • Anonim sunum
 • Sunum ortamı hakkında bilgi sahibi olma
 • Neden power point kullanıyoruz
 • Sunum şekilsel kuralları
 • Görsel, Grafik  kullanımı
 • Zamanlama ve slayt sayısı belirleme
 • Sunum akışı hazırlama
  • Giriş, Gelişme, Sonuç
  • Hayata uyarlama
  • Motive edici Vurgu
  • Demotive edici Vurgu
 • Prova ve kontroller
 • Beden dili
 • Teknoloji desteği
 • Sözsel ifade
 • Farkında olabileceklerimiz
 • Farkında olmadan yapabileceklerimiz

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için egitim@tsev.org.tr adresine e-mail atabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!