Temel Sigortacılık Eğitim Programı - 1. Yarıyıl

TEMEL SİGORTACILIK EĞİTİM PROGRAMI - 1. YARIYIL

Temel Sigortacılık Eğitim Programının ilk yarıyılı Ekim – Şubat aylarında gerçekleştirilmektedir. 

I. Yarıyıl eğitimler "Online" ve "Karma" olmak üzere iki farklı şekilde planlanacaktır. İlk yarıyıl online sınıfların tüm dersleri online platform üzerinden canlı gerçekleşirken, karma grupların dersleri ise hem sınıf ve hem online platformda gerçekleşecektir. Sınıfta gerçekleşecek derslerin tamamı Vakıf yerleşkesinde; online gerçekleşecek dersler ise Zoom üzerinde organize edilecektir. Tüm dersleri online alacak grup yalnızca İstanbul dışında ikamet edenlerin kaydına açıktır; İstanbul içinde ikamet edenler yalnızca Karma gruba kayıt olabilir. Dersler genellikle 18.00-21.00 saatleri arasında, haftada en fazla üç gün olarak planlanmaktadır. Çoğunlukla hafta içi olarak planlanan TSEP takviminde, hafta sonu da  ders olabilmektedir. Saatler eğitmenlerimizin programlarına ve sınıflarımızın müsaitlik durumuna göre değişebilmektedir.

TSEP 41. Dönem Ekim 2023'te başlayacaktır ve kayıtlar sona ermiştir. TSEP 42. Dönem ise Ekim 2024'te başlayacak olup şimdiden ön kayıt oluşturablirsiniz.

Program İçeriği

 • Sigortalanabilir Menfaat
 • Azami İyi niyet
 • Tazminat
 • Halefiyet
 • Hasara Katılım
 • Yakın Neden
 • Sigorta Uygulamaları
  • .Sigorta Türleri
  • Sigorta Branşları
  • Sigorta Genel Şartları
 • Sigortacılık Sektörünün Genel Görünümü
  • Rakamsal Veriler
  • İlgili Kurum ve Kuruluşlar
   • Düzenleyici ve Denetleyici Otorite
   • Sektör Aktörleri
   • Mesleki Kuruluşlar

 • İşletme Biliminde Sigorta İşletmeciliğin Yeri,
 • Sigorta İşletmesi Ve Yönetiminde Temel Kavramlar,
 • Sigorta Kuruluşları Ve İşletme Türleri (Hukuki Yapıları)
 • Sigorta İşletmesinin Kuruluş Amaçları, Sektörel Hedefleri ve Vizyon Yaklaşımları
 • Sigorta İşletmelerinin Kuruluşu, Organizasyon Yapısı, Yönetimi
 • Sigorta İşletmelerinin Örgütlenme Şekilleri Ve Örgüt Yapıları
 • İşletmeler İçin Planlamanın Önemi
 • Planlamanın Yönetim Sürecindeki Yeri ve Önemi
 • Sigorta Şirketlerinde Kısa ve Uzun Vadeli Planlar
 • Sigorta Şirketinin Yaşam Koşullarının Belirlenmesi
 • Sigorta İşletmeciliğinde Karar Grupları
 • Stratejik, Yönetsel ve Operasyonel Kararlar
 • Ekonomik Amaçlar,
 • Karlılık ve Büyüme
 • Güvenlik ve Risk Kavramları
 • Sigorta Şirketlerinde Ekonomik Olmayan Amaçlar
 • Sigorta İşletmeciliğinde Sosyal Sorumluluk Alanları ve Toplum İlişkisi
 • İşletme Değerleme Konusunun Önemi
 • Ürün Analizleri
 • Pazarlama ve Dağıtım Faktörleri
 • Finansal Oran Analizleri ve Yatırım Fırsatları
 • İnsan Kaynakları Yönetim Analizi
 • Sigorta İşletmeleri İçin Küreselleşme Tanımı Ve Önemi
 • Küresel Stratejilerin Yararları Ve Sakıncaları
 • Sigorta İşletmeleri İçin Küresel Strateji Seçim Yaklaşımları

 • Genel Hukuk

 • Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat

 • Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı (Hayat ve Emeklilik Sınıfına Yöneliktir)

 • Sigortacılık Kanunu

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigortacılığa İlişkin Hükümleri

 • Sigortacılık Genel Şartları

 • Sigorta Sözleşmelerine Uygun Hükümler

 • Pazarlamaya giriş
 • Pazarlamanın temel fonksiyonları
 • Satışın temel fonksiyonları
 • Ürün geliştirme süreçleri

 • Pazar geliştirme yöntemleri

 • Maliyet, marj ve kar ilişkisi
 • Sigorta sektöründe fiyatlandırma
 • Acenteler
 • Brokerler
 • Doğrudan satış
 • Banka
 • Alternatif dağıtım kanalları
 • İnternet ve sosyal medyanın sigortacılık sektöründe kullanımı
 • Bilgi güvenliği ve bilgi gizliliğinin önemi 
 • Pazarlama iletişimi
 • Reklam ve tanıtım
 • Müşteriler nasıl satın alır?
 • Yaşam boyu müşteri deneyimi
 • Müşteri odaklılık
 • Müşteri nasıl kaybedilir?
 • Güven oluşturma
 • Bilgi alma
 • Çözüm sunma
 • Satış kapatma

 • Oto Sigortaları
 • Sağlık Sigortaları
 • Mal Sigortaları
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Hayat Sigortası Ürünleri
 • Birleştirilmiş kapsamlı veya paket poliçeler: konut, seyahat ve ticari paketler
 • Hasarın kabul edilmesi için yasal gereklilikler
 • Hasar talebinin geçersiz veya kısmen geçerli olduğu durumlar
 • Hasar olması durumunda sigortalının görevleri
 • Hasar halinde gerekli belgeler
 • Anlaşmazlık halinde başvurulan alternatif çözüm yolları (Tahkim, Hazine Müsteşarlığı)
 • Güvence Hesabının Hasar süreçlerindeki rolü
 • Hasar Sürecinde Sigorta Bilgi Merkezinin rolü
 • Hasar taleplerinde sahteciliği önlemek için alınan tedbirler, uygulamalar
 • Sigorta sahtekarlığının sigortacı ve sigortalı üzerindeki sonuçları
 • Hasarı etkileyen poliçe şartlarının genel sigorta işleyişindeki yeri

 • Özel sektör ve hazine bonoları
 • Hisse Senedi Piyasası
 • Dow Jones
 • Banka ve finansal aracılık
 • Enflasyon
 • Para ve Maliye Politikası
 • Forward ve Futures Kontratları
 • Opsiyon Kontratları
 • Swap Kontratları
 • Kredi Türevleri
 • Egzotik Opsiyonlar ve diğerleri

 • Merkezi eğilim ölçüleri ve sigorta sektörüne ilişkin uygulamaları
 • Dağılma Ölçüleri
 • Örneklem Dağılımları ve Tahmin Problemleri
 • Regresyon ve Korelasyon
 1. Reasüransın Tanımı ve Genel Prensipleri
 2. Reasüransın Fonksiyonları
 3. Reasürans İhtiyacını Belirleyen Hususlar ve Konservasyonun Tespiti
 4. Türk ve Dünya Reasürans Piyasası
 5. Reasürans Methodları

 • İçerik belirleme
 • Amacı belirleme
 • Bilgi miktarını belirleme
 • Dinleyici kitlesini tespit etme
  • Kıdemli yönetime sunum
  • Meslektaşlara sunum
  • Ekibe yönelik sunum
  • Anonim sunum
 • Sunum ortamı hakkında bilgi sahibi olma
 • Neden power point kullanıyoruz
 • Sunum şekilsel kuralları
 • Görsel, Grafik  kullanımı
 • Zamanlama ve slayt sayısı belirleme
 • Sunum akışı hazırlama
  • Giriş, Gelişme, Sonuç
  • Hayata uyarlama
  • Motive edici Vurgu
  • Demotive edici Vurgu
 • Prova ve kontroller
 • Beden dili
 • Teknoloji desteği
 • Sözsel ifade
 • Farkında olabileceklerimiz
 • Farkında olmadan yapabileceklerimiz

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için egitim@tsev.org.tr adresine e-mail atabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!