Muhasebe ve Finansal Raporlama (ONLINE)
Muhasebe ve Finansal Raporlama (ONLINE)

Yeniden planlanacaktır.

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin belli sayıda aktüeri istihdam etme zorunluluğu ve piyasadaki aktif aktüer sayısının azlığı bu alandaki aktüer talebini artırmaktadır.

Aktüerlik Sınavlarına Yönelik Eğitim Programları, SEGEM'in her yıl iki kez dört ayrı seviyede ve bu seviyelere ait branşlarda düzenlediği sınavlara yönelik bir hazırlık programıdır. Bu Eğitim Programları ile aktüer adaylarının, ilgili konu başlıklarına ait temel kavramları ve bunların aktüerya alanındaki uygulamalarını kavraması, soru tarzlarına alışkanlık sağlaması ve çözüm tekniklerini öğrenmesi sağlanarak ilgili sınavları başarıyla geçmeleri amaçlanmaktadır

 • Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)
 • Sigorta Muhasebesi (Hayat ve Hayat Dışı)
  • Üretim Muhasebesi
  • Yatırım Muhasebesi (Birikimli hayat ve yıllık gelir sigortaları)
  • Hasar Muhasebesi
  • Reasürans Muhasebesi
 • Bireysel Emeklilik Muhasebesi
  • Yatırım Fonu Kurulması Muhasebesi
  • Giriş Muhasebesi
  • Yatırım Muhasebesi
  • Çıkış Muhasebesi
 • Mali Tabloların Hazırlanması
  • Bilânço, Gelir ve Nakit Akış Tabloları
  • Öz sermaye Değişim Tablosu ve Kâr Dağıtım Tablosu
  • Konsolide Mali Tablolar 
 • Mali Analiz ve Sermaye Yeterliliği
  • Mali Analiz
   • Rasyo Analizi
  • Sermaye Yeterliliği
   • Yükümlülük Karşılama Yeterliliği (Solvency I)
   • Risk Bazlı Sermaye Yeterliliği
 

 

Aktüerlik 1. seviye sınavlarının tümünü başarıyla geçmiş aktüer adaylarıPlatformunuzu seçin ve Paylaşın!