Kaygı ve Stresi Nasıl Yönetiriz? (ONLINE)
Kaygı ve Stresi Nasıl Yönetiriz? (ONLINE)

Stres ve kaygı hayatımızın her alanında bizleri etkilemektedir. Özellikle profesyonel yaşantımızda oldukça sık yaşadığımız olan bu durum yönetilebilir düzeyde olmalıdır. Bu eğitim ile birlikte katılımcılar stres ve kaygılarının kaynağını belirlemelerini sağlayacak yöntemler öğrenecek, stres ve kaygıyı farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilecek ve böylece bu durumla baş etme yöntemlerini öğrenmelerini sağlayacak faydalı bilgilere sahip olacaktır.
 

•    Stres ve kaygının kaynağı 
•    Stresin ve kaygının işlevleri nelerdir?
•    Stres ve kaygının hayata yansımaları ve etkileri
•    Stres ve kaygının olumsuz etkilerini belirleyebilmek
•    Stres ve kaygıyı yönetilebilir hala getirmek için çeşitli baş etme yöntemlerini deneyimlemek

Stres ve kaygıyı deneyimleyen herkes katılabilir.Platformunuzu seçin ve Paylaşın!