Alper Ünlenen

Alper Ünlenen

Aktüeryal Sigorta ve Daışmanlık, 2012 yılı Nisan ayında aktüer Alper Ünlenen tarafından kurulmuştur. Alper Ünlenen; Uzun yıllar sigorta sektöründe değişik şirketlerde (American Life; Genel Yaşam; Yapı Kredi Sigorta; ERGO Sigorta ; HDI Sigorta A.Ş)  uzman yardımcılığından aktüerliğe / yöneticiliğe kadar ve sektör dışında (Yutriçi Kargo; Turkcell; Deloitte Danışmanlık) ancak yine sigortacılık alanı çerçevesinde görev yapmıştır. 2004 yılından bu yana da TC. Hazine Müsteşarlığı Aktüerler Siciline 44 numara ile kayıtlı olarak iş hayatıma devam etmektedir.

Alper Ünlenen 2013 yılında Bedeni Hasarlar Süreç Yönetime ilişkin olarak anonim bir şirketin kurucu ortağı olarak yer almış, bu süreçte 2014 yılı ortalarına kadar hem ortak hem de iş geliştirme ve aktüeryal süreçleri yönetmiştir. Aynı zamanda Aktüerler Derneği Bşk yardımcısı olarak  beş yıl Aktüerler Derneği Yönetim Kurulu’nda görev almıştır.

 

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!