Melike Demirel

Melike Demirel

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 1990 yılında sektöre adım attığı Yapı Kredi Sigorta’da Sistem Geliştirme, Sistem Analistliği, Hasar Yöneticisi görevlerini üstlendikten sonra Oto Dışı Hasar Müdürü olarak atanmıştır. 2009 yılında Genel Müdür Yardımcı’lığına atanmış ve Strateji ve Süreç Yönetimi, Aktüerya, Hasar, Hukuki Operasyonlar, Müşteri Yönetimi, Satış Destek ve Bilgi Teknolojileri fonksiyonlarından sorumlu olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Şirketin Allianz tarafından satın alınması sürecinde görev almış, ardından Allianz Türkiye’de İcra Kurulu Üyesi ve CEO Ofis ve Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak görevine devam etmiştir. Bu görevlerine ilave olarak Strateji ve İnovasyon Ofislerini kurmuş ve yönetmiştir. 2019 yılında emekliye ayrılarak, SmartUp Kurumsal Çözümler şirketini kurmuş, halen bu şirkette Sigorta sektörü ve girişimcilik odaklı danışmanlık hizmetleri vermektedir. TÜSİAD Kurum İçi Girşimcilik Çalışma Grubu üyeliği, İTÜ Çekirdek ve Hackquarters’da Startup mentörlüğü yapmaktadır.

 

'Melike Demirel' Yaklaşan Eğitimleri

Kasım 2023
23 Kasım 10:00
24 Kasım 12:00

Eğitmen:
Melike Demirel

Değişen dünyanın gerekliliklerinin, organizasyonlarda yarattığı dijitalleşme, müşteri odaklılık, hız ve esneklik temelli dönüşüm ihtiyacını karşılayan ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan Çeviklik Kültürü ve Dönüşümü konularında sektör çalışanlarının bilgilendirilmelerini, bu yeni çalışma biçiminin gerektirdiği yetkinliklerin neler olduğunu öğrenmelerini, sektör yöneticilerinin hem kendi fonksiyonlarında hem de kurum genelinde Çevik dönüşüm ile ne tür avantajlar elde edeceklerini anlamaları ve dönüşüm yolculuğunun adımlarını kavramalarını sağlamaktır.

Detaylı Bilgi
02 Kasım 10:00
03 Kasım 12:00

Eğitmen:
Melike Demirel

Gelişen internet teknolojileri ile dönüşen iş yapış şekillerini, yeni ortaya çıkan trend ve iş modellerini, değişen müşteri beklenti ve alışkanlıklarını sigortacılık perspektifinden değerlendirmelerini, dünyada Insurtech alanındaki gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi

'Melike Demirel' Geçmiş Eğitimleri

Kasım 2022
01 Kasım 10:00
02 Kasım 12:00

Eğitmen:
Melike Demirel

Gelişen internet teknolojileri ile dönüşen iş yapış şekillerini, yeni ortaya çıkan trend ve iş modellerini, değişen müşteri beklenti ve alışkanlıklarını sigortacılık perspektifinden değerlendirmelerini, dünyada Insurtech alanındaki gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Eylül 2022
23 Eylül 10:00
23 Eylül 13:00

Eğitmen:
Melike Demirel

Değişen iş dünyası dinamikleri içerisinde sigorta şirketlerinin gereksinim duyduğu dönüşüm alanları, kurumsal inovasyonun sigorta sektörü açısından önemi ve inovatif şirket olma yolları konularında bakış açılarını geliştirmek amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2023
09 Mayıs 18:00
09 Mayıs 21:00

Eğitmen:
Melike Demirel

Detaylı Bilgi
Nisan 2022
05 Nisan 10:00
06 Nisan 12:00

Eğitmen:
Melike Demirel

Bu eğitimde katılımcıların; rekabet stratejilerini, strateji oluşturmada temel adımları, pazarı anlama ve ticari farkındalığın önemi ve yöntemlerini, fiyat rekabeti ortamında strateji geliştirme yöntemlerini, fiyat rekabetinin ötesine geçme yolunda rekabet avantajı yaratmanın önemini kavramalarını sağlamak; sigorta şirketlerinin rekabette öne çıkmak için sahip olması gereken öz yetenekleri yoluyla belirlemek; sigorta sektörünün yetenek gelişim düzeyini değerlendirip gelişim rotasını çizmek ve bu yolla kendi şirketlerinin rekabetçi yetenekleri konusunda görüş geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Şubat 2022
21 Şubat 10:00
22 Şubat 13:00

Eğitmen:
Melike Demirel

Katılımcıların sigortacılığa büyük pencereden bakmaları, dünyada ve Türkiye’de sigortacılığın dünü ve bugünü üzerinden geleceği ile ilgili görüş sahibi olmaları; Türk sigorta sektöründe performans ve rekabeti analiz etmeye yönelik becerileri kazanmaları sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2023
14 Nisan 09:30
14 Nisan 13:00

Eğitmen:
Melike Demirel

Bu eğitimde katılımcıların; rekabet stratejilerini, strateji oluşturmada temel adımları, pazarı anlama ve ticari farkındalığın önemi ve yöntemlerini, fiyat rekabeti ortamında strateji geliştirme yöntemlerini, fiyat rekabetinin ötesine geçme yolunda rekabet avantajı yaratmanın önemini kavramalarını sağlamak; sigorta şirketlerinin rekabette öne çıkmak için sahip olması gereken öz yetenekleri yoluyla belirlemek; sigorta sektörünün yetenek gelişim düzeyini değerlendirip gelişim rotasını çizmek ve bu yolla kendi şirketlerinin rekabetçi yetenekleri konusunda görüş geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Nisan 2021
14 Nisan 10:00
15 Nisan 12:30

Eğitmen:
Melike Demirel

“Sigorta Sektöründe Stratejik Bakış Açısı” eğitim programının ilk kısmı olan ve tek başına da alınabilen bu eğitimde; katılımcıların sigortacılığa büyük pencereden bakmaları, dünyada ve Türkiye’de sigortacılığın dünü ve bugünü üzerinden geleceği ile ilgili görüş sahibi olmaları; Türk sigorta sektöründe performans ve rekabeti analiz etmeye yönelik becerileri kazanmaları sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
26 Nisan 09:30
26 Nisan 13:00

Eğitmen:
Melike Demirel

“Sigorta Sektöründe Stratejik Bakış Açısı” eğitim programının ikinci kısmı olan ve tek başına da alınabilen bu eğitimde katılımcıların; rekabet stratejilerini, strateji oluşturmada temel adımları, pazarı anlama ve ticari farkındalığın önemi ve yöntemlerini, fiyat rekabeti ortamında strateji geliştirme yöntemlerini, fiyat rekabetinin ötesine geçme yolunda rekabet avantajı yaratmanın önemini kavramalarını sağlamak; sigorta şirketlerinin rekabette öne çıkmak için sahip olması gereken öz yetenekleri yoluyla belirlemek; sigorta sektörünün yetenek gelişim düzeyini değerlendirip gelişim rotasını çizmek ve bu yolla kendi şirketlerinin rekabetçi yetenekleri konusunda görüş geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Eylül 2021
17 Eylül 10:00
17 Eylül 12:30

Eğitmen:
Melike Demirel

Gelişen internet teknolojileri ile dönüşen iş yapış şekillerini, yeni ortaya çıkan trend ve iş modellerini, değişen müşteri beklenti ve alışkanlıklarını sigortacılık perspektifinden değerlendirmelerini, dünyada Insurtech alanındaki gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
20 Eylül 10:00
20 Eylül 12:30

Eğitmen:
Melike Demirel

Değişen iş dünyası dinamikleri içerisinde sigorta şirketlerinin gereksinim duyduğu dönüşüm alanları, kurumsal inovasyonun sigorta sektörü açısından önemi ve inovatif şirket olma yolları konularında bakış açılarını geliştirmek amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2019
19 Kasım 09:00
19 Kasım 12:30

Eğitmen:
Melike Demirel

Sigortacılığa büyük pencereden bakmalarını, dünyada ve Türkiye’de sigortacılığın dünü ve bugünü üzerinden geleceği ile ilgili görüş sahibi olmalarını sağlamak, Türk Sigorta Sektörü’nde performans ve rekabeti analiz etmeye yönelik becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
19 Kasım 13:30
19 Kasım 17:00

Eğitmen:
Melike Demirel

Sigorta Şirketlerinin rekabette öne çıkmak için sahip olması gereken öz yetenekleri grup çalışması yoluyla belirlemek, sigorta sektörünün ortalama yetenek gelişim düzeyini değerlendirip gelişim rotasını çizmek ve bu yolla kendi şirketlerinin rekabetçi yetenekleri konusunda görüş geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2019
11 Aralık 10:00
11 Aralık 12:30

Eğitmen:
Melike Demirel

Gelişen internet teknolojileri ile dönüşen iş yapış şekillerini, yeni ortaya çıkan trend ve iş modellerini, değişen müşteri beklenti ve alışkanlıklarını sigortacılık perspektifinden değerlendirmelerini, dünyada Insurtech alanındaki gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
11 Aralık 13:30
11 Aralık 16:00

Eğitmen:
Melike Demirel

Değişen iş dünyası dinamikleri içerisinde Sigorta Şirketleri’nin gereksinim duyduğu dönüşüm alanları, Kurumsal İnovasyon’un Sigorta Sektörü açısından önemi ve Inovatif Şirket olma yolları konularında bakış açılarını geliştirmek amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Ekim 2020
21 Ekim 15:30
22 Ekim 18:00

Eğitmen:
Melike Demirel

“Sigorta Sektöründe Stratejik Bakış Açısı” eğitim programının ilk kısmı olan ve tek başına da alınabilen bu eğitimde; katılımcıların sigortacılığa büyük pencereden bakmaları, dünyada ve Türkiye’de sigortacılığın dünü ve bugünü üzerinden geleceği ile ilgili görüş sahibi olmaları; Türk sigorta sektöründe performans ve rekabeti analiz etmeye yönelik becerileri kazanmaları sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!