Can Demirağ

Can Demirağ

Consult Saga kurucu ortağı, Danışman, Startup Mentor

1997 yılında Samsun Anadolu Lisesi, 2001 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Can Demirağ 2001 yılından bu yana kurumsal hayatın içerisindedir.

Garanti Emeklilik, Axa Sigorta, BNP Paribas Cardif ve Cigna Sağlık Hayat Emeklilik şirketlerinde Pazarlama, Operasyon, Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri ve Şikayet Yönetimi birimlerinde orta ve üst düzey pozisyonlarda önemli görevler üstlenmiştir. 

2015 yılından itibaren iş dünyası ve yönetim tecrübelerini kurum ve bireylerle paylaşmaktadır.

İleri seviyede İngilizce konuşmaktadır.

 

'Can Demirağ' Yaklaşan Eğitimleri

Aralık 2023
07 Aralık 09:30
08 Aralık 12:30

Eğitmen:
Can Demirağ

 Bu eğitim ile katılımcıların gerekli problem çözme ve karar verme bilgi, beceri ve tutumlarının kazanmasının geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Sorunlara farklı açıdan bakarak yaratıcı çözümler üretme yeteneklerinin geliştirilmesi üzerine çalışılacaktır.

Detaylı Bilgi
20 Aralık 09:30
21 Aralık 12:30

Eğitmen:
Can Demirağ

 Bu eğitim ile etkili sunum dosyaları hazırlayabilmek ve sunmak için gerekli bilgilerin edinilmesi amaçlanmaktadır.  İş yaşamında etkili sunum dosyaları hazırlayabilmek için gerekli bilgilerin edinilmesi, sunum dili ve teknikleri irdelenecektir.  Hazırlanan sunumların toplantılarda ve kalabalık topluluklara karşı etkileyici şekilde sunulabilmesi ve katılımcılara en etkili şekilde aktarılabilmesi hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
28 Aralık 09:30
29 Aralık 12:30

Eğitmen:
Can Demirağ

 Bu eğitim ile katılımcıların eğitimin sonunda kurumsal yazışma ve dilbilgisi kurallarını benimsemeleri amaçlanmaktadır.  Kurum kültürüne uygun şekilde yazışmalar yapabilmeleri, hazırladıkları e-postaların daha etkili olabilmesi, iş takibi, e-posta takibi ve yazma becerilerini geliştirmeleri üzerinde detaylı çalışılacaktır. 

Detaylı Bilgi
Ocak 2024
25 Ocak 09:30
26 Ocak 12:30

Eğitmen:
Can Demirağ

 Bu eğitim ile, bir çağrı merkezi elemanı / çağrı merkezi temsilcisi olarak işe başlayan ya da başlamayı planlayan kişilerin çağrı merkezi temelleri ve dinamiklerini öğrenmeleri, başarılı bir çağrı merkezi temsilcisi olabilmek için gerekli tüm bilgilere sahip olabilmeleri, telefonda satış ve ikna kabiliyetlerini geliştirebilmek için gerekli teknikleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır.  Çağrı merkezi temsilcisi olarak işe başlayan / başlamayı planlayan kişilerin çağrı merkezi temelleri ve dinamiklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
09 Ocak 09:30
09 Ocak 16:30

Eğitmen:
Can Demirağ

Bu eğitim ile katılımcıların ekip içi etkin bir iletişim stratejisi oluşturmasına destek olunması ve stratejik düşünme, stratejik yönetim ve stratejik plan kavramları detaylı irdelenerek katılımcıların işlerine değer katması hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi
Mart 2024
11 Mart 09:30
12 Mart 12:30

Eğitmen:
Can Demirağ

Operasyon birimlerinin yönetimi konusunda 360 derece yetkinlik kazanılması; katılımcıların çalıştıkları birimlerdeki operasyonun yönetimi ve kaynakların en etkin şekilde kullanımı için gerekli yetkinliklere sahip olmaları ve bu yönetimi operasyonel verimlilik bakış açısı ile yürütmeleri amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
19 Mart 09:30
19 Mart 16:30

Eğitmen:
Can Demirağ

 Katılımcıların sözlü iletişim ve empati yeteneklerini geliştirmek hedeflenmektedir.  Eğitimin sonunda sözlü iletişim kurallarının öğrenilmesi, zorlu kişilerle iyi bir iletişimin şekillenmesi adına araçlar ve empati yeteneğinin kazanılması üzerine çalışılacaktır.

Detaylı Bilgi

'Can Demirağ' Geçmiş Eğitimleri

Kasım 2023
14 Kasım 09:30
15 Kasım 12:30

Eğitmen:
Can Demirağ

Katılımcıların sözlü, yazılı iletişim ve beden dili iletişimini öğrenmeleri ve etkili şekilde uygulamaları amaçlanmaktadır. Katılımcıların günlük hayatta ya da profesyonel hayatlarında iletişim yeteneklerini en etkili şekilde kullanabilmeleri, bunu ticari veya sosyal anlamda kazanca çevirebilmeleri için gerekli tüm bilgileri öğrenebilmeleri ve etkili şekilde kullanabilmeleri irdelenecektir.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!