Nilgün Yüksel

Nilgün Yüksel

 

İnsan Kaynakları ve Yönetim, İş Geliştirme Danışmanı, Kurumsal ve Bireysel Gelişim Eğitmeni, Mentor.

İ.Ü. Teorik Fizik bölümünden mezun olmuş, B.Ü. Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar bölümü yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Ardından Y.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde uzun yıllar akademisyen olarak çalışmaya devam etmiştir. Daha sonra özel sektöre geçiş yaparak, 1987- 2000 yılları arasında Sabancı Grubu bilişim ve teknoloji şirketi Bimsa’ da artan kademelerde artan sorumluluklar üstlenmiş, ekibiyle birlikte birçok iş başarıları sergilemiştir. Departman yöneticisi olarak, B2B-B2C, iş zekâsı, CRM, İK, ERP otomasyon çözümleri ve ekiplerini barındıran satış destek-uygulama geliştirme-çözüm alanında yoğun bir çalışma yürütmüştür. Bimsa sonrasında ise farklı bir çalışma yolunu seçip, İnsan Kaynakları alanına yönelmiştir. Kısa bir dönem üst düzey yönetici seçme ve yerleştirme danışmanı olarak çalışmış, farklı sektördeki firmaların yeniden yapılanma süreçlerinde önemli görevler üstlenmiştir.

2001 yılından bu yana değişik sektörlerdeki ulusal ve uluslararası firmalara Yönetim ve İnsan Kaynakları alanında danışmanlık ve eğitmenlik yapmaya devam etmektedir.

2004-2008 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesi mühendislik bölümlerinde dersler vermiştir. 2014 yılından itibaren, TSEV ’de Eğitmen olarak kişisel beceri ve yetkinlik geliştirmeyi sağlayan eğitimler vermeye devam etmektedir. Eğitimci olarak bireysel gelişimi destekleme ile yola çıkıp şirketlerin verimini artıracak sonuçları elde etmeyi hedeflemiştir.

Profesyonel çalışma hayatında, bilgi ve yetkinliklerini artıracak çeşitli çalışmalara, eğitim programlarına katılmıştır. Bu kapsamdaki belli başlı programlar arasında 2010-2011 döneminde, tüm dünyada barışçıl yolla iletişim kurmayı hedefleyen Şiddetsiz İletişim Eğitim ve Uygulayıcılık programını tamamlamış, sonrasında ise hem verdiği eğitimlerde hem kişisel hayatında uygulayıcısı olmuştur.

2015 yılında TÜBİTAK’ın yurt çapında oluşturduğu ilk Mentor programına dahil olarak, bu eğitimi tamamlamıştır.

İ.Ü. İkinci Üniversite kapsamında, İK bakış açısını zenginleştiren ve akademik bir temel veren Sosyoloji bölümünü tamamlamıştır.

Yaşamında tüm bu bilgi ve deneyimi kullanarak eğitim, danışmanlık ve mentorluk yapmaya, gençlere yönelik gönüllü mentorluk desteği vermeye ve aynı zamanda da öğrenmeye devam etmektedi

 

'Nilgün Yüksel' Yaklaşan Eğitimleri

Ekim 2023
06 Ekim 09:30
06 Ekim 16:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Bu eğitim ile birlikte çalıştığımız kişilerle etkili bir iletişim içinde olmak, olumlu ve yapıcı tutum ve davranış sürdürmek, kurum hedefleri doğrultusunda kişilerin performans değerlendirme sürecinde etkin geri bildirim vermek ve geri bildirim almak, ileri bildirim amaçlı modern becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
24 Ekim 09:30
25 Ekim 12:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

İş yaşamı boyunca edinilen profesyonel becerilerde daha yetkin olmak üzere değişen ve gelişen koşullara daha etkin uyum sağlayan, birlikte çalıştığı kişilerle daha etkin iletişim ve işbirliği içinde olan ve işini en iyi şekilde yerine getirmek isteyen bireylere, becerilerini geliştirmek için yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Kasım 2023
29 Kasım 09:30
29 Kasım 16:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Bireylerin kendini etkinlik çerçevesini kendisi ve diğerlerinin bakış açısından tanıyarak, kendini ve çevresini en etkin biçimde yönetebilmesini sağlayacak farkındalık ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
07 Kasım 09:30
08 Kasım 12:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Kurumsal hafızayı oluşturan ve bugünlere taşıyan nesillerle geleceğimizi oluşturmakta olan nesillerle nasıl ortak paydada buluşabiliriz, değişimler karşısında ortak tutum belirleyerek daha me güçlü olabiliriz, gelecekte sürdürülebilir yapı taşlarını birlikte oluşturabiliriz. Bu eğitimde amaç; nesiller arası farklılığa rağmen birlikte yeni çalışma biçimlerine göz atıp değer yaratmayı incelemektir.

Detaylı Bilgi

'Nilgün Yüksel' Geçmiş Eğitimleri

Mayıs 2023
30 Mayıs 09:30
31 Mayıs 12:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Bireylerin kendini etkinlik çerçevesini kendisi ve diğerlerinin bakış açısından tanıyarak, kendini ve çevresini en etkin biçimde yönetebilmesini sağlayacak farkındalık ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2023
15 Ağustos 09:30
16 Ağustos 12:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Motivasyonun tanımından hareketle, iş hayatında hem işveren hem çalışan açısından motivasyon sağlayan unsurları nasıl oluşturacağımızı ve sürdüreceğimizi ele aldığımız konular paylaşılacaktır. Yöneticinin çalışanlarını olduğu gibi çalışanların da yöneticisini motive etme yolları ayrı ayrı ele alınacaktır. Bunun yanında, müşteriyi motive etme yolları da anlatılacaktır. Motivasyonu etkileyen faktörler doğrultusunda motivasyon araçlarını kullanarak içsel ve çevresel motivasyonun artırılması ve bu artışın verimli çalışmaya etkileri vaka çalışmaları da kullanılarak anlatılacaktır.

Detaylı Bilgi
Ekim 2022
20 Ekim 13:30
21 Ekim 16:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Bu eğitim ile birlikte çalıştığımız kişilerle etkili bir iletişim içinde olmak, olumlu ve yapıcı tutum ve davranış sürdürmek, kurum hedefleri doğrultusunda kişilerin performans değerlendirme sürecinde etkin geri bildirim vermek ve geri bildirim almak, ileri bildirim amaçlı modern becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
10 Ekim 09:30
11 Ekim 12:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Motivasyonun tanımından hareketle, iş hayatında hem işveren hem çalışan açısından motivasyon sağlayan unsurları nasıl oluşturacağımızı ve sürdüreceğimizi ele aldığımız konular paylaşılacaktır. Yöneticinin çalışanlarını olduğu gibi çalışanların da yöneticisini motive etme yolları ayrı ayrı ele alınacaktır. Bunun yanında, müşteriyi motive etme yolları da anlatılacaktır. Motivasyonu etkileyen faktörler doğrultusunda motivasyon araçlarını kullanarak içsel ve çevresel motivasyonun artırılması ve bu artışın verimli çalışmaya etkileri vaka çalışmaları da kullanılarak anlatılacaktır.

Detaylı Bilgi
Şubat 2023
06 Şubat 10:00
07 Şubat 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Pandemi sürecinde tüm iş kolları, çalışma şekli ve süreçler büyük değişikliğe uğradı. Yenilikler ve değişim çağında olduğumuzu anladık. İK da kaçınılmaz olarak aynı gemide, aynı değişim içinde. İçinden geçtiğimiz ve 2022 ve ötesini şekillendirecek kararlar alınmakta, bunları İK'nın en yüksek beceri ve katkısıyla yapmayı kim istemez? Hep birlikte İK'yı bekleyen konuları, trendleri, zorunlu değişimleri gözden geçireceğiz.

Detaylı Bilgi
01 Şubat 09:30
02 Şubat 12:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Eğitim programı; ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelen bireylerin oluşturduğu sinerjiyi yönetmek ve bu şekilde hayatı daha anlamlı ve daha yaşanır hale getirmeyi hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi
28 Şubat 10:00
01 Mart 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde, birlikte çalıştığımız kişilerle ve müşterilerimizle etkili ve doğru bir iletişim içinde olmak, olumlu ve çözüm üreten davranışları sürdürmek, kurum hedefleri ve kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere, doğru değerlendirme ve çevik kararlarla iletişimi sürdürecek becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2022
19 Aralık 09:30
20 Aralık 12:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Çalışan birey iş yaşamında ve özel hayatında çeşitli rol ve sorumluluklar üstlenmekte, zaman zaman de bu anlamda değişimler olmakta. Kişinin kendisinden beklenen rol ve sorumlulukların farkına varması, gerekli davranışları sergilemesi ve hazırlığı, farkındalığı, gereken adaptasyonu için konuya ışık tutmayı ve derinlemesine anlamayı amaçlayan bir eğitimdir.

Detaylı Bilgi
Mayıs 2022
30 Mayıs 10:00
31 Mayıs 13:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Bireylerin kendini etkinlik çerçevesini kendisi ve diğerlerinin bakış açısından tanıyarak, kendini ve çevresini en etkin biçimde yönetebilmesini sağlayacak farkındalık ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Mart 2022
28 Mart 10:00
29 Mart 13:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Kurumsal hafızayı oluşturan ve bugünlere taşıyan nesillerle geleceğimizi oluşturmakta olan nesillerle nasıl ortak paydada buluşabiliriz, değişimler karşısında ortak tutum belirleyerek daha me güçlü olabiliriz, gelecekte sürdürülebilir yapı taşlarını birlikte oluşturabiliriz. Bu eğitimde amaç; nesiller arası farklılığa rağmen birlikte yeni çalışma biçimlerine göz atıp değer yaratmayı incelemektir.

Detaylı Bilgi
Şubat 2022
23 Şubat 10:00
25 Şubat 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde, birlikte çalıştığımız kişilerle ve müşterilerimizle etkili ve doğru bir iletişim içinde olmak, olumlu ve çözüm üreten davranışları sürdürmek, kurum hedefleri ve kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere, doğru değerlendirme ve çevik kararlarla iletişimi sürdürecek becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
01 Şubat 10:00
02 Şubat 13:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Eğitim programı; ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelen bireylerin oluşturduğu sinerjiyi yönetmek ve bu şekilde hayatı daha anlamlı ve daha yaşanır hale getirmeyi hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi
Ocak 2022
05 Ocak 10:00
06 Ocak 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Pandemi sürecinde tüm iş kolları, çalışma şekli ve süreçler büyük değişikliğe uğradı. Yenilikler ve değişim çağında olduğumuzu anladık. İK da kaçınılmaz olarak aynı gemide, aynı değişim içinde. İçinden geçtiğimiz ve 2022 ve ötesini şekillendirecek kararlar alınmakta, bunları İK'nın en yüksek beceri ve katkısıyla yapmayı kim istemez? Hep birlikte İK'yı bekleyen konuları, trendleri, zorunlu değişimleri gözden geçireceğiz.

Detaylı Bilgi
07 Ocak 17:00
14 Ocak 20:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Etkili Sunum Teknikleri

Detaylı Bilgi
Ocak 2021
11 Ocak 10:00
12 Ocak 13:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Eğitim programı; ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelen bireylerin oluşturduğu sinerjiyi yönetmek ve bu şekilde hayatı daha anlamlı ve daha yaşanır hale getirmeyi hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi
08 Ocak 17:00
13 Ocak 20:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Etkili Sunuş Teknikleri

Detaylı Bilgi
27 Ocak 10:00
28 Ocak 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Pandemi sürecinde tüm iş kolları, çalışma şekli ve süreçler büyük değişikliğe uğradı. Yenilikler ve değişim çağında olduğumuzu anladık. İK da kaçınılmaz olarak aynı gemide, aynı değişim içinde. İçinden geçtiğimiz ve 2021 ve ötesini şekillendirecek kararlar alınmakta, bunları İK'nın en yüksek beceri ve katkısıyla yapmayı kim istemez? Hep birlikte İK'yı bekleyen konuları, trendleri, zorunlu değişimleri gözden geçireceğiz.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2021
02 Ağustos 10:00
03 Ağustos 13:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Motivasyonun tanımından hareketle, iş hayatında hem işveren hem çalışan açısından motivasyon sağlayan unsurları nasıl oluşturacağımızı ve sürdüreceğimizi ele aldığımız konular paylaşılacaktır. Yöneticinin çalışanlarını olduğu gibi çalışanların da yöneticisini motive etme yolları ayrı ayrı ele alınacaktır. Bunun yanında, müşteriyi motive etme yolları da anlatılacaktır. Motivasyonu etkileyen faktörler doğrultusunda motivasyon araçlarını kullanarak içsel ve çevresel motivasyonun artırılması ve bu artışın verimli çalışmaya etkileri vaka çalışmaları da kullanılarak anlatılacaktır.

Detaylı Bilgi
Şubat 2020
06 Şubat 10:00
06 Şubat 17:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Profesyonel Yaşama Uyum ve İşbirliği

Detaylı Bilgi
Haziran 2020
02 Haziran 10:00
03 Haziran 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Zor Zamanlarda Doğru&Etkili İletişim (3. Grup)

Detaylı Bilgi
16 Haziran 10:00
17 Haziran 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde, birlikte çalıştığımız kişilerle ve müşterilerimizle etkili ve doğru bir iletişim içinde olmak, olumlu ve çözüm üreten davranışları sürdürmek, kurum hedefleri ve kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere, doğru değerlendirme ve çevik kararlarla iletişimi sürdürecek becerileri geliştirmek.

Detaylı Bilgi
Kasım 2020
19 Kasım 10:00
20 Kasım 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde, birlikte çalıştığımız kişilerle ve müşterilerimizle etkili ve doğru bir iletişim içinde olmak, olumlu ve çözüm üreten davranışları sürdürmek, kurum hedefleri ve kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere, doğru değerlendirme ve çevik kararlarla iletişimi sürdürecek becerileri geliştirmek.

Detaylı Bilgi
Ocak 2020
30 Ocak 10:00
30 Ocak 17:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Motivasyonun tanımından hareketle, iş hayatında hem işveren hem çalışan açısından motivasyon sağlayan unsurları nasıl oluşturacağımızı ve sürdüreceğimizi ele aldığımız konular paylaşılacaktır. Yöneticinin çalışanlarını olduğu gibi çalışanların da yöneticisini motive etme yolları ayrı ayrı ele alınacaktır. Bunun yanında, müşteriyi motive etme yolları da anlatılacaktır. Motivasyonu etkileyen faktörler doğrultusunda motivasyon araçlarını kullanarak içsel ve çevresel motivasyonun artırılması ve bu artışın verimli çalışmaya etkileri vaka çalışmaları da kullanılarak anlatılacaktır.

Detaylı Bilgi
13 Ocak 17:00
20 Ocak 20:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Etkili Sunuş Teknikleri

Detaylı Bilgi
Ekim 2019
31 Ekim 10:00
31 Ekim 17:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Eğitim Programı; ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelen bireylerin oluşturduğu sinerjiyi yönetmek ve bu şekilde hayatı daha anlamlı ve daha yaşanır hale getimeyi hedeflemektedir

Detaylı Bilgi
Ocak 2019
16 Ocak 17:00
23 Ocak 20:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Etkili Sunuş Teknikleri

Detaylı Bilgi
Haziran 2019
27 Haziran 10:00
27 Haziran 17:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Şirketlerin genelinde X kuşağına bağlı ekiplerde çalışan Y kuşağı şu an çalışanların %35’i iken, 10 yıl sonra bu oran %58’e çıkacak ve iş hayatının kuralları Y kuşağının karakteristik özellikleri ve beklentilerine göre yeniden şekillenecek. Bu değişimden ise hem birey olarak diğer kuşak üyeleri, hem de şirketler etkilenecek; değişen şartlar ile yöneticilerin liderlik stillerinden şirketlerin çalışma ortamına kadar bir çok noktada adaptasyon ve değişime şahit olmaya başladık bile. Ve diğer taraftan bu değişime adapte olamayan diğer kuşak yönetici ve şirketleri ise zor bir dönem bekleyebilir. Bu eğitimde bu adaptasyonun kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Aralık 2018
20 Aralık 10:00
20 Aralık 17:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Motivasyonun tanımından hareketle, iş hayatında hem işveren hem çalışan açısından motivasyon sağlayan unsurları nasıl oluşturacağımızı ve sürdüreceğimizi ele aldığımız konular paylaşılacaktır.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2018
09 Ağustos 10:00
10 Ağustos 17:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Birlikte çalıştığımız kişilerle etkili bir iletişim içinde olmak, olumlu ve yapıcı tutum ve davranış sürdürmek, kurum hedefleri doğrultusunda kişilerin performans değerlendirme sürecinde etkin geri bildirim vermek – almak, ileri bildirim amaçlı modern becerileri geliştirmek hedeflenmektedir. Eğitim uygulamalı olacaktır.

Detaylı Bilgi
Ocak 2017
16 Ocak 17:00
24 Ocak 20:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Detaylı Bilgi
Nisan 2017
13 Nisan 10:00
13 Nisan 16:50

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Şirketlerin genelinde X kuşağına bağlı ekiplerde çalışan Y kuşağı şu an çalışanların %35’i iken, 10 yıl sonra bu oran %58’e çıkacak ve iş hayatının kuralları Y kuşağının karakteristik özellikleri ve beklentilerine göre yeniden şekillenecek. Bu değişimden ise hem birey olarak diğer kuşak üyeleri, hem de şirketler etkilenecek; değişen şartlar ile yöneticilerin liderlik stillerinden şirketlerin çalışma ortamına kadar bir çok noktada adaptasyon ve değişime şahit olmaya başladık bile. Ve diğer taraftan bu değişime adapte olamayan diğer kuşak yönetici ve şirketleri ise zor bir dönem bekleyebilir. Bu eğitimde bu adaptasyonun kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Ocak 2018
09 Ocak 17:00
22 Ocak 20:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Detaylı Bilgi
Mart 2018
13 Mart 10:00
13 Mart 16:50

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Şirketlerin genelinde X kuşağına bağlı ekiplerde çalışan Y kuşağı şu an çalışanların %35’i iken, 10 yıl sonra bu oran %58’e çıkacak ve iş hayatının kuralları Y kuşağının karakteristik özellikleri ve beklentilerine göre yeniden şekillenecek. Bu değişimden ise hem birey olarak diğer kuşak üyeleri, hem de şirketler etkilenecek; değişen şartlar ile yöneticilerin liderlik stillerinden şirketlerin çalışma ortamına kadar bir çok noktada adaptasyon ve değişime şahit olmaya başladık bile. Ve diğer taraftan bu değişime adapte olamayan diğer kuşak yönetici ve şirketleri ise zor bir dönem bekleyebilir. Bu eğitimde bu adaptasyonun kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!