Nilgün Yüksel

Nilgün Yüksel

 

İnsan Kaynakları Danışmanı, Kurumsal ve Bireysel Gelişim Eğitmeni, Mentor.

İ.Ü Teorik Fizik bölümünden mezun olmuş ve B.Ü Uyg. Matematik ve Bilgisayar bölümü yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Ardından Yıldız Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde akademik çalışmaya devam etmiştir. Özel sektöre geçiş yaparak, 1987-2000 yılları arasında Sabancı Grubu dijital teknoloji şirketi Bimsa’ da çeşitli kademelerde iş başarıları ile beraber artan sorumluluklarla görev almıştır. Departmanı yöneticisi olarak, e-busines, iş zekası, CRM, İK, üretim otomasyon çözümleri ve ekiplerini barındıran satış destek-uygulama geliştirme-çözüm alanında yoğun bir çalışma yürütmüştür. Sonrasında tamamen İnsan Kaynakları alanına yönelmiştir. Kısa bir dönem üst düzey yönetici seçme ve yerleştirme danışmanı olarak çalışmış, farklı sektördeki firmaların yeniden yapılanma süreçlerinde önemli görevler üstlenmiştir. 2001 yılından bu yana farklı sektörlerdeki ulusal ve uluslararası firmalara Yönetim ve İnsan Kaynakları alanında danışmanlık yapmaya devam etmektedir.

2004-2008 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Çeşitli eğitim firmaları ile kısa veya uzun süreli eğitim işbirlikleri yapmıştır. 2014 yılından itibaren, TSEV’de Eğitimci olarak görev alarak, kişisel gelişim sağlayan eğitimler vermeye devam etmektedir. Eğitimci olarak halen çeşitli kurumlarda ihtiyaca göre tasarlanmış eğitimler hazırlayarak;  bireysel gelişimi destekleme ile yola çıkıp şirketlerin verimini artıracak sonuçları elde etmeyi hedeflemiştir.

Profesyonel çalışma hayatı ile birlikte,  bilgi ve yetkinliklerini artıracak çalışmalara katılmıştır. Bu kapsamdaki belli başlı programlar arasında 2010-2011 döneminde, tüm dünyada barışçıl yolla iletişim kurmayı hedefleyen Şiddetsiz İletişim programı yer almıştır. Bu anlayışın, bu çalışmanın hem verdiği eğitimlerde hem kişisel hayatında uygulayıcısı olmuştur. Ayrıca 2015 yılında TUBİTAK’ ın yurt çapında oluşturduğu Mentor programına dahil olarak, Mentor eğitimini tamamlamıştır. İ.Ü. İkinci Üniversite kapsamında, İK bakış açısını zenginleştiren ve akademik bir temel veren Sosyoloji bölümünü tamamlamıştır.  

Halen tüm bu bilgi ve deneyimi kullanarak eğitim, danışmanlık ve mentorluk yapmaya, aynı zamanda da öğrenmeye devam etmektedir

 

'Nilgün Yüksel' Yaklaşan Eğitimleri

Eylül 2022
15 Eylül 10:00
16 Eylül 13:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

İş yaşamı boyunca edinilen profesyonel becerilerde daha yetkin olmak üzere değişen ve gelişen koşullara daha etkin uyum sağlayan, birlikte çalıştığı kişilerle daha etkin iletişim ve işbirliği içinde olan ve işini en iyi şekilde yerine getirmek isteyen bireylere, becerilerini geliştirmek için yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Ekim 2022
20 Ekim 13:30
21 Ekim 16:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Bu eğitim ile birlikte çalıştığımız kişilerle etkili bir iletişim içinde olmak, olumlu ve yapıcı tutum ve davranış sürdürmek, kurum hedefleri doğrultusunda kişilerin performans değerlendirme sürecinde etkin geri bildirim vermek ve geri bildirim almak, ileri bildirim amaçlı modern becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
10 Ekim 09:30
11 Ekim 12:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Motivasyonun tanımından hareketle, iş hayatında hem işveren hem çalışan açısından motivasyon sağlayan unsurları nasıl oluşturacağımızı ve sürdüreceğimizi ele aldığımız konular paylaşılacaktır. Yöneticinin çalışanlarını olduğu gibi çalışanların da yöneticisini motive etme yolları ayrı ayrı ele alınacaktır. Bunun yanında, müşteriyi motive etme yolları da anlatılacaktır. Motivasyonu etkileyen faktörler doğrultusunda motivasyon araçlarını kullanarak içsel ve çevresel motivasyonun artırılması ve bu artışın verimli çalışmaya etkileri vaka çalışmaları da kullanılarak anlatılacaktır.

Detaylı Bilgi

'Nilgün Yüksel' Geçmiş Eğitimleri

Mayıs 2022
30 Mayıs 10:00
31 Mayıs 13:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Bireylerin kendini etkinlik çerçevesini kendisi ve diğerlerinin bakış açısından tanıyarak, kendini ve çevresini en etkin biçimde yönetebilmesini sağlayacak farkındalık ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
Mart 2022
28 Mart 10:00
29 Mart 13:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Kurumsal hafızayı oluşturan ve bugünlere taşıyan nesillerle geleceğimizi oluşturmakta olan nesillerle nasıl ortak paydada buluşabiliriz, değişimler karşısında ortak tutum belirleyerek daha me güçlü olabiliriz, gelecekte sürdürülebilir yapı taşlarını birlikte oluşturabiliriz. Bu eğitimde amaç; nesiller arası farklılığa rağmen birlikte yeni çalışma biçimlerine göz atıp değer yaratmayı incelemektir.

Detaylı Bilgi
Şubat 2022
23 Şubat 10:00
25 Şubat 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde, birlikte çalıştığımız kişilerle ve müşterilerimizle etkili ve doğru bir iletişim içinde olmak, olumlu ve çözüm üreten davranışları sürdürmek, kurum hedefleri ve kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere, doğru değerlendirme ve çevik kararlarla iletişimi sürdürecek becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi
01 Şubat 10:00
02 Şubat 13:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Eğitim programı; ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelen bireylerin oluşturduğu sinerjiyi yönetmek ve bu şekilde hayatı daha anlamlı ve daha yaşanır hale getirmeyi hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi
Ocak 2022
05 Ocak 10:00
06 Ocak 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Pandemi sürecinde tüm iş kolları, çalışma şekli ve süreçler büyük değişikliğe uğradı. Yenilikler ve değişim çağında olduğumuzu anladık. İK da kaçınılmaz olarak aynı gemide, aynı değişim içinde. İçinden geçtiğimiz ve 2022 ve ötesini şekillendirecek kararlar alınmakta, bunları İK'nın en yüksek beceri ve katkısıyla yapmayı kim istemez? Hep birlikte İK'yı bekleyen konuları, trendleri, zorunlu değişimleri gözden geçireceğiz.

Detaylı Bilgi
07 Ocak 17:00
14 Ocak 20:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Etkili Sunum Teknikleri

Detaylı Bilgi
Ocak 2021
11 Ocak 10:00
12 Ocak 13:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Eğitim programı; ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelen bireylerin oluşturduğu sinerjiyi yönetmek ve bu şekilde hayatı daha anlamlı ve daha yaşanır hale getirmeyi hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi
08 Ocak 17:00
13 Ocak 20:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Etkili Sunuş Teknikleri

Detaylı Bilgi
27 Ocak 10:00
28 Ocak 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Pandemi sürecinde tüm iş kolları, çalışma şekli ve süreçler büyük değişikliğe uğradı. Yenilikler ve değişim çağında olduğumuzu anladık. İK da kaçınılmaz olarak aynı gemide, aynı değişim içinde. İçinden geçtiğimiz ve 2021 ve ötesini şekillendirecek kararlar alınmakta, bunları İK'nın en yüksek beceri ve katkısıyla yapmayı kim istemez? Hep birlikte İK'yı bekleyen konuları, trendleri, zorunlu değişimleri gözden geçireceğiz.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2021
02 Ağustos 10:00
03 Ağustos 13:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Motivasyonun tanımından hareketle, iş hayatında hem işveren hem çalışan açısından motivasyon sağlayan unsurları nasıl oluşturacağımızı ve sürdüreceğimizi ele aldığımız konular paylaşılacaktır. Yöneticinin çalışanlarını olduğu gibi çalışanların da yöneticisini motive etme yolları ayrı ayrı ele alınacaktır. Bunun yanında, müşteriyi motive etme yolları da anlatılacaktır. Motivasyonu etkileyen faktörler doğrultusunda motivasyon araçlarını kullanarak içsel ve çevresel motivasyonun artırılması ve bu artışın verimli çalışmaya etkileri vaka çalışmaları da kullanılarak anlatılacaktır.

Detaylı Bilgi
Eylül 2021
18 Eylül 10:00
18 Eylül 17:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Profesyonel Yaşama Uyum ve İş birliği (ONLINE)

Detaylı Bilgi
Şubat 2020
06 Şubat 10:00
06 Şubat 17:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Profesyonel Yaşama Uyum ve İşbirliği

Detaylı Bilgi
Haziran 2020
02 Haziran 10:00
03 Haziran 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Zor Zamanlarda Doğru&Etkili İletişim (3. Grup)

Detaylı Bilgi
16 Haziran 10:00
17 Haziran 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde, birlikte çalıştığımız kişilerle ve müşterilerimizle etkili ve doğru bir iletişim içinde olmak, olumlu ve çözüm üreten davranışları sürdürmek, kurum hedefleri ve kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere, doğru değerlendirme ve çevik kararlarla iletişimi sürdürecek becerileri geliştirmek.

Detaylı Bilgi
29 Haziran 11:00
30 Haziran 14:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Kişisel Etkinliği Artırma&Stres Yönetimi

Detaylı Bilgi
15 Haziran 11:00
16 Haziran 18:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Kişisel Etkinliği Artırma&Stres Yönetimi (1.Grup)

Detaylı Bilgi
19 Haziran 11:30
20 Haziran 14:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Profesyonel Yaşama Uyum&İşbirliği

Detaylı Bilgi
22 Haziran 11:00
23 Haziran 14:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Kişisel Etkinliği Artırma&Stres Yönetimi (2.Grup)

Detaylı Bilgi
Mayıs 2020
20 Mayıs 10:00
21 Mayıs 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Zor Zamanlarda Doğru&Etkili İletişim (1. Grup)

Detaylı Bilgi
20 Mayıs 16:00
21 Mayıs 18:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Zor Zamanlarda Doğru&Etkili İletişim (1. Grup)

Detaylı Bilgi
27 Mayıs 10:00
28 Mayıs 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Zor Zamanlarda Doğru&Etkili İletişim (2. Grup)

Detaylı Bilgi
28 Mayıs 16:00
29 Mayıs 18:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Zor Zamanlarda Doğru&Etkili İletişim (2. Grup)

Detaylı Bilgi
Kasım 2020
19 Kasım 10:00
20 Kasım 12:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

İçinden geçtiğimiz zorlu dönemde, birlikte çalıştığımız kişilerle ve müşterilerimizle etkili ve doğru bir iletişim içinde olmak, olumlu ve çözüm üreten davranışları sürdürmek, kurum hedefleri ve kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere, doğru değerlendirme ve çevik kararlarla iletişimi sürdürecek becerileri geliştirmek.

Detaylı Bilgi
Ocak 2020
30 Ocak 10:00
30 Ocak 17:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Motivasyonun tanımından hareketle, iş hayatında hem işveren hem çalışan açısından motivasyon sağlayan unsurları nasıl oluşturacağımızı ve sürdüreceğimizi ele aldığımız konular paylaşılacaktır. Yöneticinin çalışanlarını olduğu gibi çalışanların da yöneticisini motive etme yolları ayrı ayrı ele alınacaktır. Bunun yanında, müşteriyi motive etme yolları da anlatılacaktır. Motivasyonu etkileyen faktörler doğrultusunda motivasyon araçlarını kullanarak içsel ve çevresel motivasyonun artırılması ve bu artışın verimli çalışmaya etkileri vaka çalışmaları da kullanılarak anlatılacaktır.

Detaylı Bilgi
13 Ocak 17:00
20 Ocak 20:30

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Etkili Sunuş Teknikleri

Detaylı Bilgi
Ekim 2019
31 Ekim 10:00
31 Ekim 17:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Eğitim Programı; ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelen bireylerin oluşturduğu sinerjiyi yönetmek ve bu şekilde hayatı daha anlamlı ve daha yaşanır hale getimeyi hedeflemektedir

Detaylı Bilgi
Ocak 2019
16 Ocak 17:00
23 Ocak 20:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Etkili Sunuş Teknikleri

Detaylı Bilgi
Haziran 2019
27 Haziran 10:00
27 Haziran 17:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Şirketlerin genelinde X kuşağına bağlı ekiplerde çalışan Y kuşağı şu an çalışanların %35’i iken, 10 yıl sonra bu oran %58’e çıkacak ve iş hayatının kuralları Y kuşağının karakteristik özellikleri ve beklentilerine göre yeniden şekillenecek. Bu değişimden ise hem birey olarak diğer kuşak üyeleri, hem de şirketler etkilenecek; değişen şartlar ile yöneticilerin liderlik stillerinden şirketlerin çalışma ortamına kadar bir çok noktada adaptasyon ve değişime şahit olmaya başladık bile. Ve diğer taraftan bu değişime adapte olamayan diğer kuşak yönetici ve şirketleri ise zor bir dönem bekleyebilir. Bu eğitimde bu adaptasyonun kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Şubat 2019 Aralık 2018
20 Aralık 10:00
20 Aralık 17:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Motivasyonun tanımından hareketle, iş hayatında hem işveren hem çalışan açısından motivasyon sağlayan unsurları nasıl oluşturacağımızı ve sürdüreceğimizi ele aldığımız konular paylaşılacaktır.

Detaylı Bilgi
Ağustos 2018
09 Ağustos 10:00
10 Ağustos 17:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Birlikte çalıştığımız kişilerle etkili bir iletişim içinde olmak, olumlu ve yapıcı tutum ve davranış sürdürmek, kurum hedefleri doğrultusunda kişilerin performans değerlendirme sürecinde etkin geri bildirim vermek – almak, ileri bildirim amaçlı modern becerileri geliştirmek hedeflenmektedir. Eğitim uygulamalı olacaktır.

Detaylı Bilgi
Ocak 2017
16 Ocak 17:00
24 Ocak 20:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Detaylı Bilgi
Nisan 2017
13 Nisan 10:00
13 Nisan 16:50

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Şirketlerin genelinde X kuşağına bağlı ekiplerde çalışan Y kuşağı şu an çalışanların %35’i iken, 10 yıl sonra bu oran %58’e çıkacak ve iş hayatının kuralları Y kuşağının karakteristik özellikleri ve beklentilerine göre yeniden şekillenecek. Bu değişimden ise hem birey olarak diğer kuşak üyeleri, hem de şirketler etkilenecek; değişen şartlar ile yöneticilerin liderlik stillerinden şirketlerin çalışma ortamına kadar bir çok noktada adaptasyon ve değişime şahit olmaya başladık bile. Ve diğer taraftan bu değişime adapte olamayan diğer kuşak yönetici ve şirketleri ise zor bir dönem bekleyebilir. Bu eğitimde bu adaptasyonun kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi
Ocak 2018
09 Ocak 17:00
22 Ocak 20:00

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Detaylı Bilgi
Mart 2018
13 Mart 10:00
13 Mart 16:50

Eğitmen:
Nilgün Yüksel

Şirketlerin genelinde X kuşağına bağlı ekiplerde çalışan Y kuşağı şu an çalışanların %35’i iken, 10 yıl sonra bu oran %58’e çıkacak ve iş hayatının kuralları Y kuşağının karakteristik özellikleri ve beklentilerine göre yeniden şekillenecek. Bu değişimden ise hem birey olarak diğer kuşak üyeleri, hem de şirketler etkilenecek; değişen şartlar ile yöneticilerin liderlik stillerinden şirketlerin çalışma ortamına kadar bir çok noktada adaptasyon ve değişime şahit olmaya başladık bile. Ve diğer taraftan bu değişime adapte olamayan diğer kuşak yönetici ve şirketleri ise zor bir dönem bekleyebilir. Bu eğitimde bu adaptasyonun kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!